Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

Naam client:

Adres:

Woonplaats en telefoon:

Datum dat de behandelovereenkomst wordt afgesloten:

Vertrouwelijkheid van de consulten

 • De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • De therapeut stelt de belangen van de client centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit het consult wordt alleen dan naar buiten gebracht als client daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 • De cliënt meld medicijngebruik en houdt de therapeut op de hoogte van de ontwikkelingen en eventueel bezoek andere behandelaars
 • Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan 4 weken niet in staat is zelf behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandelingen overneemt.

Afspraken consulten

 • De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie / behandeling een vervolg zal krijgen.
 • De duur van een behandeling is in samenspraak met de client.
 • Bij verhindering zal de client minimaal 24 uur van tevoren afzeggen anders mag de therapeut besluiten het volledige consult in rekening te brengen.

Betaling en kosten

 • De client gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website www.angelavoetreflex.nl
 • De betaling van de behandeling wordt in onderling overleg contant gedaan of kan per consult, uiterlijk binnen 7 dagen, worden overgemaakt.

 
Aansprakelijkheid

 • De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
 • Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren.
 • Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop Klachtencommissie is vermeld.

Datum:

Plaats: Heerhugowaard

Naam client:

Handtekening client:

Naam therapeut: Angela Mensinga

Praktijknaam: Angela Voetreflex

Handtekening therapeut:

Schuiven naar boven